Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

18:48
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovekillsslowly lovekillsslowly
18:48
4364 4281 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht

March 16 2018

09:17
6388 2cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks

March 13 2018

18:40
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
18:40
Reposted fromshakeme shakeme viatatuaze tatuaze

March 12 2018

12:11

October 20 2017

08:00
1254 634d
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
07:56
Reposted fromFlau Flau viaunni unni
07:56
2197 4ea5
Reposted fromimyours imyours viaunni unni
07:54
Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
Reposted fromwithout-a-soul without-a-soul viaunni unni

October 12 2017

10:45
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
10:44
0267 ef9f 500

saltywiings:

Icelandic coastline.
.
.
#saltywings #visiticeland http://ift.tt/2x5L215

Reposted fromsadnessdove sadnessdove
10:42
0182 69f8 500

benjhaisch:

One day I’ll photograph a couple in love here.
#shotonmoment #momentwide #shotoniphone https://www.instagram.com/p/BEwtIzyKW0i/ Photo by Benj Haisch

Reposted fromsadnessdove sadnessdove
10:28
0160 9e33 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
10:28
0152 8c2a
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
10:24
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
10:23
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
10:23
Jeśli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viadreams-come-true dreams-come-true
10:23

August 31 2017

11:45
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl