Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

08:43
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi

May 30 2017

08:47
8277 63fc
Reposted fromcalifornia-love california-love
08:42
08:42
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaforeveryoung foreveryoung
08:35
0482 b683
Reposted fromcalifornia-love california-love
08:33
5003 3195

April 25 2017

08:55
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacatherineee catherineee
08:49
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawerkacholerka werkacholerka
08:49
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viawerkacholerka werkacholerka
08:47
1718 52f6
08:47
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viacatherineee catherineee
08:47
1936 e66f
Reposted frommoai moai viacatherineee catherineee
08:41
9124 0559
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 27 2017

18:44
8392 db36
Reposted fromcalifornia-love california-love
18:44
Co spróbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że na pewno Ci się uda?

March 26 2017

16:07
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
16:06
16:05
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viatake-care take-care
16:05

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatake-care take-care
16:03
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl