Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

15:23
3981 48c5

March 17 2017

20:23
20:23
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacatherineee catherineee
20:22
19:57
6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viamisspandora misspandora
19:57

March 16 2017

21:59
8759 bd5c

March 03 2017

19:09
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

February 21 2017

23:19

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viatake-care take-care
23:16
3420 2b3f

June 29 2015

22:17
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaUncertainty Uncertainty

June 25 2015

22:22
Zrób mi tę przyjemność: uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały książę"
22:12
5530 2e21
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafakefriends fakefriends
22:11
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
22:10
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafakefriends fakefriends

June 23 2015

22:49
2158 f77f
Reposted frommartynkowa martynkowa vialikeyou likeyou
22:07
7272 e9df
Reposted fromcalifornia-love california-love vialikeyou likeyou
21:51
21:48
21:42
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl